psykologer i Oslo
Helse og velvære

Oppdag hva psykologer i Oslo kan hjelpe med

Å kunne prate med noen som ikke kjenner en selv, som ikke har noen forutbestemte meninger kan være svært frigjørende. Man trenger ikke legge skjul på noe eller holde noe tilbake av hverken tanker eller bekymringer og heller ikke legge lokk på tidligere hendelser.

Psykologer i Oslo kan hjelpe alle typer mennesker med alt av problemstillinger. Man trenger ikke ha et problem i utgangspunktet. Noen ganger er det bare godt å lufte tankene og prate med en nøytral person.

En nøytral lytter

Alle spiller til en viss grad et utall av roller i livene sine. Man er for eksempel en mor, en datter, en kollega, en venn og en kone eller kjæreste. Kjernen vår som person er den samme i alle forholdene vi har, men det er helt naturlig at vi viser frem forskjellige sider til menneskene i livet vårt. På den samme måten holder vi enkelte ting tilbake ut fra hvem det er vi snakker med.

psykolog

Dette er helt normalt, men noen ganger blir det en skjev fordeling av hva vi deler og hva som holdes tilbake. Dette kan forårsake vanskeligheter i forholdene våre og også skape personlige vansker. Å kunne snakke fritt uten å innta en rolle eller balansere en selv, vil hjelpe med å både reparere og forstå seg selv og ens handlinger og tankemønster. Å finne gode psykologer i Oslo er ikke vanskelig, og hjelpe en selv i form av samtaler kan være første skritt i å bryte negative mønstre.

Forstå egne roller

Spiller man så mange roller at man slites ut psykisk? Hvor stor del av en selv kan man undertrykke før en relasjon blir en negativ ting i livet? Mange er klar over at de til en viss grad trer inn i ulike roller i forhold til venner og familie, men noen tar på seg negative rollemønster som hemmer livskvaliteten.

venner og familie

Hvorfor tar noen på seg roller de egentlig ikke føler seg komfortabel med? Hvordan bryte ut av et negativt mønster? Flere psykologer i Norge spesialiserer seg på slike problemstillinger og kan tilby terapi i form av for eksempel samtaler. Eksempler på rolleproblematikk:

 • Man søker ubevisst etter personer som trenger mer omsorg og støtte enn det de kan tilby og gi tilbake.
 • Å alltid ta på seg rollen som den morsomme og gøyale personen.
 • Noen personer har problemer med å si nei og er en såkalt ja-person, blir oppfattet som hjelpsom og dette kan føre til utnyttelse. Dette gjelder både på arbeidsplassen og i privatlivet

Finne roten til problemene

Alle autoriserte psykologer i Oslo arbeider med en rekke forskjellige problemstillinger. Dette er nyttig for oss da det ofte skjer at flere problemstillinger overlapper hverandre. Noen ganger hender det at man oppsøker psykolog fordi en ønsker timer i terapi for en ting, men man endre opp å nøste opp i andre underliggende problemer som viser seg å være årsak til hvorfor en ønsket terapien i utgangspunktet.

autoriserte psykologer i Oslo

Hvis vi for eksempel tar for oss en person som oppsøker en psykolog for å få hjelp til å forstå hvorfor forholdene ender i brudd. Det kan være etter en eller flere skilsmisser eller samlivsbrudd, at man kan føle seg mislykket og føle behov for hjelp.

Personen som brukes som eksempel kan være frustrert og lure på hva han eller hun gjør feil. Om det er noe personlige feil eller mangler som er årsaken? Det kan være at personen tiltrekkes av en viss type personligheter som gjør at et langvarig forhold er dømt til å mislykkes.

I løpet av terapitimene kan det hende det avdekkes glemte sår og traumatiske hendelser fra barneårene. Ting som er glemt eller som man ikke har lagt særlig stor vekt på i voksen alder. Gode psykologer i Norge kan vise gjennom terapi, at fortiden kan forme nåtiden og at man i nåtid kan positivt påvirke og endre fremtiden.

Det er blitt veldig vanlig å oppsøke hjelp hos psykologer i Norge

Nordmenn har generelt begynt å bevege seg vekk fra ideen om at psykisk helse som noe tabubelagt. Psykiske lidelser ble tidligere sett på som tabu å snakke om, men dette har vi i de siste årene sett en endring i.

psykologer i Norge

En holdningsendring i hva psykologer arbeider med er kanskje en av grunnene. At man ikke blir stemplet som syk, men at terapi kan gi en nye verktøy og perspektiver som vil være til hjelp i hverdagen.

Vanlige ting man kan oppsøke en psykolog for er:

 • Angst
 • Depresjon
 • Hjelp til å sortere tankene
 • Utbrenthet
 • Bekymring
 • Skam
 • Konfrontere et traume
 • Hjelp til å ta viktige livsvalg
 • Ensomhet