Registrere varemerke
Blogg

Registrere varemerke

Varemerkeregistrering gjøres for å oppnå enerett til enten en logo eller et navn, slik at man kan forhindre at andre kopierer din bedrifts kjennemerke. Varemerkeregistrering er nødvendig for å beskytte og forsvare varemerke sitt.

Generelt om varemerke

Et varemerke er kjennetegnet til en bedrift for at kunder lettere kan kjenne igjen bedriftens varer eller tjenester. Et varemerke vil også bidra til at bedriften skiller seg ut fra sine konkurrenter. Varemerke svært viktig for en bedrifts porfilering, dersom man har et bra varemerke vil dette spille godt inn for bedriftens omdømme. Et varemerke kan være alt fra logo og slagord til ord eller tegn.

Formålet med varemerkeregistrering

Varemerke er viktig for at kunder skal kunne kjenne igjen bedriften, samt for å slå ut eventuelle konkurrenter. For å holde sin posisjon bør man sikre bedriftens varemerke ved å registrere det. På den måten vil man forhindre at andre bedrifter kan bruke eller kopiere ditt varemerke. I dagens samfunn har vi et marked som stadig øker søkelyset på mer direkte og mer verdibasert markedsføring. På grunn av dette er det betydelig mye viktigere å sikre bedriftens varemerke sammenlignet med tidligere. Gjør man ikke dette kan man risikere å både minste markedsandel, samt at bedriftens logo eller merke kan bli utvannet og oppbrukt.

Når man registrerer et varemerke vil dette gi deg eneretten til å bruke dette merket i kommersiell sammenheng. Det betyr at det ikke er noen andre som kan bruke det samme merket eller et annet merke som ligner. Varemerkeregistrering har en umiddelbar effekt så snart man får det godkjent. Eneretten til et varemerke gjelder imidlertid kun i næringsvirksomhet og kan ikke hindre bruk av merket i private settinger.

Hva kan registreres?

Et varemerke er et kjennetegn for en bedrifts varer eller tjenester, og det utgjør en immateriell eiendomsrett for innehaveren. Dersom man skal lage et varemerke bør det være unikt slik at det skille seg ut fra konkurrenter. Et varemerke kan være mye forskjellig. Det kan utformes på utrolig mange ulike måter, både som ord, ordforbindelser, slagord, logoer, tekst, bilder, figurer eller en kombinasjon av disse.

varemerker

Det er ikke mulig å registere et varemerke som kun beskriver en type tjeneste eller vare. Dette er for at andre bedrifter også skal kunne beskrive sine produkter. Ønsker man å registrere et beskrivende varemerke, må man passe på å legge til ett eller flere elementer med særpreg, slik at det skiller seg ut. For eksempel kan man kombinere ønsket beskrivelse av et produkt med en logo. Registrerer man dette som et varemerke gir det deg eneretten på kombinasjonen av disse to elementene, men det vil ikke gi enerett for kun beskrivelsen i seg selv.

Det finnes flere ulike typer varemerker, og de tre vanligste er:

  • Figurmerke – Gir enerett til en figur eller logo uten tekst
  • Ordmerke – Gir enerett til ett eller flere ord. Enerett til et ordmerke gir mulighet for å bruke merket i ulike utforminger
  • Kombinert merke – Gir enerett til en kombinasjon av bilder og ord. Her har man kun enerett til helheten av merke, og ikke kun tekst eller bilde for seg selv.

Ofte blir figurmerker og kombinerte merker beskrevet som logoer. Det er også mulig å få enerett på ulike slagord eller lyder ved å registrere de som varemerke.

Ulike krav til varemerkeregistrering

Det stilles visse krav dersom man skal lage og registrere et varemerke. Varemerke skal være unikt, samtidig kan det ikke være beskrivende og det kan ikke stride imot offentlig orden eller moral. Varemerke kan heller ikke være villedende eller bryte yngre varemerkerettigheter.

Varemerkeregistrering utenlands

Dersom man registrerer et varemerke vil eneretten kun gjelde i samme land som merket er registrert i. Om merket skal bli brukt i flere land, er det sterkt anbefalt å få merket registrert i de landene det skal brukes i. Det går fint an å registrere et varemerke i flere land på en gang.

Enerett og bruksplikt

Dersom man registrerer et varemerke vil eneretten på merket gjelde i 10 år frem i tid. Etter 10 år, kan man registrere varemerke på nytt, og det vil da gjelde i 10 nye år. Når man registrerer et varemerke foreligger det en bruksplikt på 5 år. Bruksplikten går ut på at varemerke må bli tatt i bruk innen 5 år etter registrering. Dersom man ikke gjør dette, kan man miste eneretten på varemerket sitt.

Symboler

Symboler

Etter et varemerke er registrert, gir det muligheten til å sette symbolet « ® » bak merket. Symbolet «™» kan brukes dersom man ønsker å understreke at det er et varemerke, selv om man ikke har fått det registrert. Forskjellen på disse to symbolene, er at symbolet « ® » gir en beskyttelse av merket, det gjør ikke symbolet « ™ ».