bedriftshelsetjenester

Mange virksomheter er pålagt med bedriftshelsetjenester

Noen kan nok tenke hvis de ikke har satt seg inn i hvordan bedriftshelsetjenester fungerer og regelverket rundt dette, at det er en gode som arbeidsgiver tilbyr. En ser for seg store bedrifter med dype lommer som kan friste ansatte med goder og tilbud som legehjelp og andre lignende ordninger.

Det er faktisk sånn at hvis virksomheten oppfyller visse kriterier så er de pålagt av arbeidstilsynet å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. I tillegg skal det være en bedriftshelsetjeneste som ifølge forskriften er godkjent.

Dette betyr ikke at de virksomhetene som ikke går under dette pålegget ikke burde tilby sine ansatte dette tilbudet. Det er bevist at slike tilbud er lønnsomme for virksomheten og gir helsegevinster for de ansatte, gjennom mange studier både nasjonalt og internasjonalt.

Både den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og Verdens helseorganisasjon (WHO) har i flere år fremmet behovet for bedriftshelsetjenester som dekker absolutt alle i hele verden. Årsaken er at både enkeltindividet og samfunnet som helhet oppnår både økonomiske fordeler og helsegevinster ved å innføre dette.

Nyttig for alle

Selve ordet bedriftshelsetjenester kan virke litt tørt og kjedelig, men det er mye nyttig som går inn under dette for alle typer arbeidsplasser.… Les hele innlegget